Bruk av lys på bil

Jeg synes man slurver med bruk av lys på biler. Jeg ville prøve å sjekke reglene. Så fant jeg altså dette. Jeg fant ikke noe fornuftig.

Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet 4. oktober 1994 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 og § 16, jf. delegeringsvedtak 24. november 1980 nr. 1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. I nr. 1 (direktiv 70/156/EØF endret ved direktiv 95/54/EF, direktiv 96/27/EF, direktiv 96/79/EF, direktiv 97/27/EF, direktiv 98/14/EF, direktiv 98/91/EF, direktiv 2000/40/EF, direktiv 2001/56/EF endret ved direktiv 2006/119/EF, direktiv 2001/116/EF, direktiv 2004/3/EF, direktiv 2004/78/EF, direktiv 2004/104/EF, direktiv 2005/49/EF, direktiv 2005/66/EF, direktiv 2005/64/EF, direktiv 2006/28/EF, direktiv 2007/37/EF, forordning (EF) nr. 715/2007, nr. 2 (direktiv 70/157/EØF endret ved direktiv 96/20/EF, direktiv 1999/101/EF og direktiv 2007/34/EF), nr. 3 (direktiv 70/220/EØF endret ved direktiv 94/12/EF, direktiv 96/44/EF, direktiv 96/69/EF, direktiv 98/69/EF, direktiv 98/77/EF, 1999/102/EF, direktiv 2001/1/EF, direktiv 2001/100/EF, direktiv 2002/80/EF og direktiv 2003/76/EF), nr. 4 (direktiv 70/221/EØF endret ved direktiv 97/19/EF, direktiv 2000/8/EF og direktiv 2006/20/EF), nr. 5 (direktiv 70/222/EØF), nr. 6 (direktiv 70/311/EØF endret ved direktiv 1999/7/EF), nr. 7 (direktiv 70/387/EØF endret ved direktiv 98/90/EF og direktiv 2001/31/EF), nr. 8 (direktiv 70/388/EØF), nr. 9 (direktiv 71/127/EØF), nr. 10 (direktiv 71/320/EØF endret ved direktiv 98/12/EF og direktiv 2002/78/EF), nr. 11 (direktiv 72/245/EØF endret ved direktiv 95/54/EF, direktiv 2004/104/EF, direktiv 2005/49/EF, direktiv 2005/83/EF og direktiv 2006/28/EF), nr. 12 (direktiv 72/306/EØF endret ved direktiv 97/20/EF og direktiv 2005/21/EF), nr. 13 (direktiv 74/60/EØF endret ved direktiv 2000/4/EF), nr. 14 (direktiv 74/61/EØF endret ved direktiv 95/56/EF), nr. 15 (direktiv 74/297/EØF), nr. 16 (direktiv 74/408/EØF endret ved direktiv 96/37/EF og direktiv 2005/39/EF), nr. 17 (direktiv 74/483/EØF, endret ved direktiv 2007/15/EF), nr. 18 (direktiv 75/443 endret ved direktiv 97/39/EF), nr. 19 (direktiv 76/114/EØF), nr. 20 (direktiv 76/115/EØF endret ved direktiv 96/38/EF og direktiv 2005/41/EF), nr. 21 (direktiv 76/756/EØF endret ved direktiv 97/28/EF, direktiv 2007/35/EF og direktiv 2008/89/EF), nr. 22 (direktiv 76/757/EØF endret ved direktiv 97/29/EF), nr. 23 (direktiv 76/758/EØF endret ved direktiv 97/30/EF), nr. 24 (direktiv 76/759/EØF endret ved direktiv 1999/15/EF), nr. 25 (direktiv 76/760/EØF endret ved direktiv 97/31/EF), nr. 26 (direktiv 76/761/EØF endret ved direktiv 1999/17/EF), nr. 27 (direktiv 76/762/EØF endret ved direktiv 1999/18/EF), nr. 28 (direktiv 77/389/EØF endret ved direktiv 96/64/EF), nr. 29 (direktiv 77/538/EØF endret ved direktiv 1999/14/EF), nr. 30 (direktiv 77/539/EØF endret ved direktiv 97/32/EF), nr. 31 (direktiv 77/540/EØF endret ved direktiv 1999/16/EF), nr. 32 (direktiv 77/541/EØF endret ved direktiv 96/36/EF, direktiv 2000/3/EF og direktiv 2005/40/EF), nr. 33 (direktiv 77/649/EØF), nr. 34 (direktiv 78/316/EØF endret ved direktiv 94/53/EF), nr. 35 (direktiv 78/317/EØF), nr. 36 (direktiv 78/318/EØF endret ved direktiv 94/68/EF), nr. 37 (direktiv 78/548/EØF), nr. 38 (direktiv 78/549/EØF endret ved direktiv 94/78/EF), nr. 39 (direktiv 78/932/EØF), nr. 40 (direktiv 78/1015/EØF), nr. 41 (direktiv 80/780/EØF), nr. 42 (direktiv 80/1268/EØF endret ved direktiv 1999/100/EF og direktiv 2004/3/EF), nr. 43 (direktiv 80/1269/EØF endret ved direktiv 97/21/EF og direktiv 1999/99/EF), nr. 44 (direktiv 88/77/EØF endret ved direktiv 91/542/EF, direktiv 96/1/EF, direktiv 1999/96/EF og direktiv 2001/27/EF), nr. 45 (direktiv 89/297/EØF), nr. 45a (direktiv 91/226/EØF), nr. 45b (direktiv 92/21/EØF endret ved direktiv 95/48/EF), nr. 45c (direktiv 92/22/EØF endret ved direktiv 2001/92/EF), nr. 45d (direktiv 92/23/EØF endret ved direktiv 2001/43/EF og direktiv 2005/11/EF), nr. 45e (direktiv 92/24/EØF endret ved direktiv 2004/11/EF), nr. 45f (direktiv 92/61/EØF endret ved direktiv 2000/7/EF), nr. 45g (direktiv 92/114/EØF), nr. 45h (direktiv 93/14/EØF endret ved direktiv 2006/27/EF), nr. 45i (direktiv 93/29/EØF med endringer, som erstattet ved direktiv 2009/80/EF), nr. 45j (direktiv 93/30/EØF), nr. 45k (direktiv 93/31/EØF endret ved direktiv 2000/72/EF), nr. 45l (direktiv 93/32/EØF med endringer, som erstattet ved direktiv 2009/79/EF) nr. 45m (direktiv 93/33/EØF endret ved direktiv 1999/23/EF), nr. 45n (direktiv 93/34/EØF med endringer, som erstattet ved 2009/139/EF) nr. 45o (direktiv 93/92/EØF endret ved direktiv 2000/73/EF), nr. 45p (direktiv 93/93/EØF endret ved direktiv 2004/86/EF), nr. 45q (direktiv 93/94/EØF med endringer, som erstattet ved direktiv 2009/62/EF), nr. 45r (direktiv 94/20/EF), nr. 45s (direktiv 95/1/EF endret ved direktiv 2002/41/EF og direktiv 2006/27/EF), nr. 45t (direktiv 95/28/EF), nr. 45u (direktiv 96/27/EF), nr. 45v (direktiv 96/79/EF endret ved direktiv 1999/98/EF), nr. 45w (direktiv 97/27/EF endret ved direktiv 2003/19/EF), nr. 45x (direktiv 97/24/EF endret ved direktiv 2002/51/EF, direktiv 2003/77/EF, direktiv 2005/30/EF endret ved direktiv 2006/120/EF, direktiv 2006/27/EF, direktiv 2006/72/EF, direktiv 2009/108/EF og direktiv 2013/60/EU), nr. 45y (direktiv 2001/85/EF), nr. 45za (direktiv 2002/24/EF endret ved direktiv 2003/77/EF og direktiv 2005/30/EF endret ved direktiv 2006/120/EF), nr. 45zb (direktiv 2002/51/EF), nr. 45zc (direktiv 2003/97/EF endret ved direktiv 2005/27/EF), nr. 45zd (direktiv 2003/102/EF), nr. 45zf (direktiv 2004/104/EF), nr. 45zg (direktiv 2005/30/EF endret ved direktiv 2006/120/EF), nr. 45zh (direktiv 2005/49/EF), nr. 45zi (direktiv 2005/39/EF), nr. 45zj (direktiv 2005/40/EF), nr. 45zk (direktiv 2005/41/EF), nr. 45zl (direktiv 2005/55/EF endret ved forordning (EF) nr. 715/2007 og direktiv 2008/74/EF), nr. 45zm (direktiv 2005/66/EF), nr. 45zn (direktiv 2009/1/EF), nr. 45zo (direktiv 2005/78/EF endret ved direktiv 2006/51/EF), nr. 45zp (vedtak 2006/368/EF), nr. 45zq (direktiv 2006/40/EF), nr. 45zr (forordning (EF) nr. 706/2007) og nr. 45zs (direktiv 2003/97/EF sist endret ved direktiv 2007/38/EF), nr. 45zt (forordning (EF) nr. 715/2007) endret ved forordning (EF) nr. 692/2008), nr. 45zu (forordning (EF) nr. 692/2008), nr. 45zv (direktiv 2009/67/EF endret ved direktiv 2013/60/EU), nr. 45zw (direktiv 2009/78/EF), kap. II nr. 1 (direktiv 74/150/EØF endret ved direktiv 97/54/EF, direktiv 2000/25/EF og direktiv 2001/3/EF), nr. 2 (direktiv 74/151/EØF endret ved direktiv 97/54/EF, direktiv 98/38/EF og direktiv 2006/26/EF), nr. 5 (direktiv 74/347/EØF endret ved direktiv 97/54/EF), nr. 6 (direktiv 75/321/EØF endret ved direktiv 97/54/EF og direktiv 98/39/EF), nr. 7 (direktiv 75/322/EØF endret ved direktiv 97/54/EF, direktiv 2000/2/EF og direktiv 2001/3/EF), nr. 8 (direktiv 76/432/EØF endret ved direktiv 96/63/EF og direktiv 97/54/EF), nr. 9 (direktiv 76/763/EØF endret ved direktiv 82/890/EØF, direktiv 1999/86/EF og direktiv 2010/52/EU), nr. 10 (direktiv 73/311/EØF endret ved vedtak 96/627/EF, vedtak 2000/63/EF og direktiv 2006/26/EF), nr. 11 (direktiv 2009/57/EF), nr. 12 (direktiv 77/537/EØF endret ved direktiv 97/54/EF), nr. 13 (direktiv 78/764/EØF endret ved direktiv 82/890/EØF, 83/190/EØF, direktiv 88/465/EØF og direktiv 1999/57/EF), nr. 17 (direktiv 2009/75/EF), nr. 18 (direktiv 80/720/EØF endret ved direktiv 82/890/EØF, direktiv 88/414/EØF, direktiv 2010/22/EU og direktiv 2010/62/EU), nr. 19 (direktiv 86/297/EØF endret ved direktiv 2010/62/EU og direktiv 2012/24/EU), nr. 20 (direktiv 86/298/EØF endret ved direktiv 89/682/EØF, direktiv 2000/19/EF, direktiv 2005/67/EF og direktiv 2010/22/EU), nr. 21 (direktiv 86/415/EØF endret ved direktiv 97/54/EF og direktiv 2010/22/EU), nr. 22 (direktiv 87/402/EØF endret ved direktiv 89/681/EØF, direktiv 2000/22/EF, direktiv 2005/67/EF og direktiv 2010/22/EU), nr. 23 (direktiv 89/173/EØF med endringer, som erstattet ved direktiv 2009/144/EF endret ved direktiv 2010/52/EU, direktiv 2010/62/EU og direktiv 2013/8/EU), nr. 24 (direktiv 98/38/EF), nr. 25 (direktiv 98/39/EF), nr. 26 (direktiv 2000/2/EF), nr. 27 (direktiv 2001/3/EF), nr. 28 (direktiv 2003/37/EF endret ved direktiv 2004/66/EF, direktiv 2005/13/EF, direktiv 2005/67/EF, direktiv 2010/22/EU og direktiv 2010/62/EU), nr. 29 (direktiv 2000/25/EF endret ved direktiv 2005/13/EF, direktiv 2010/22/EU, direktiv 2011/72/EU og direktiv 2011/87/EU), nr. 30 (direktiv 2008/2/EF), nr. 31 (direktiv 2009/64/EF), nr. 32 (direktiv 2009/63/EF), nr. 33 (direktiv 2009/66/EF), nr. 34 (direktiv 2009/76/EF), nr. 35 (direktiv 2009/58/EF), nr. 36 (direktiv 2009/59/EF), nr. 37 (direktiv 2009/60/EF endret ved direktiv 2010/62/EU), nr. 38 (direktiv 2009/61/EF) og nr. 39 (direktiv 2009/68/EF), kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF), kap. XXIV nr. 1a (direktiv 97/68/EF endret ved direktiv 2004/26/EF) og vedlegg XIII nr. 15a (direktiv 96/53/EF), nr. 16a (direktiv 96/96/EF endret ved direktiv 2001/9/EF og direktiv 2003/27/EF), nr. 17 (direktiv 89/459/EØF) og nr. 17b (direktiv 92/6/EØF endret ved direktiv 2002/85/EF).

Sånt er greit å vite, men ville gjerne også vite om elbiler skal ha lys om dagen