Toyota Hybrid.

Knappen for ren batteridrift, "EV mode"

Jeg har en Toyota C-HR Hybrid som ikke er plug inn. Det betyr at den har lite driftsbattere, men under kjøring lader bremsing  og delvis motoren, slik at den bruker den oppsamlede strøm på en slik måte at at energi spares. Jeg tror det virker. 

Men det er en pussighet med systemet. Bilen har en knapp som skal kunne brukes til å stoppe bensinmotoren, slik at en bare kjører (lydløst) på batteriet. Og også dette virker, men bare en sjelden gang. Som oftest sier den (på displayet)  at batteriet har for lav ladning. Siden det kunne være interessant å ha en slik funksjon som en kunne stole på - kjøre lydløst gjennom borettslaget -så ringte jeg Toyota og spurte om en kunne forberede denne funksjonen ved lading e.l.. Men nei det gikk ikke, hvis en skulle sikre seg dette, måtte en lade ved å kjøre mye nedover først, for å lade. Altså, en må komme fra et høyt punkt og trille nedover for best mulig ladning. Noen annen mulighet fantes ikke fordi det ikke ville være energimessig smart, eller lønnsomhet.

Man har altså en funksjonsknapp som kanskje virker en av fire ganger.  For meg hadde det vært helt greit å ikke ha denne funksjonen, men den nevnes i bruksanvisningen, og nevnes også i salgssammenheng. Og det er en knapp/bryter for dette (se bilde, "EV mode").

Hallo Toyota, hva er dette? Er det en misforståelse, noe vi ikke vet om mulighetene?. Eller tuller dere med oss C-HR-kjøpere?

Det jeg forventer er at en skal kunne stoppe bruk av strøm, og samtidig la bensinmotoren både drive bilen og også lade når den har overskudd til det. Da vil den kunne få nok batteriladning til korte elektrodriftturer. Jeg tror fremdeles det er mulig.

Rais-600 peis.

Dette er en ovn som jeg har. Som utdrag av bruksanvisningen viser er den komplisert å styre. Vanskelig å tenne opp i, og krever regulering underveis og soter på glasset hvis en ikke regulerer omsorgsfullt når veden er nesten oppbrent.  Hvis vi er så dumme å legge inn ved underveis, så sender den et puff av røyk ut i rommet: Da må vi ta en gjennomtrekk for å lufte ut.                  Jeg tror andre ovnstyper har samme problemer i varierende grad, og dette er derfor ikke kritikk av nevnte ovn, men det er den jeg har min erfaring fra.

Det jeg tenkte på var å etterlyse en automatisk regulator som kunne lese av alle verdiene og deretter regulere ventilene etter den varme som en ønsket, og på en måte som best ivaretok de miljømessige hensyn og effektiv og økonomisk forbrenning.

En dag blir det kanskje miljømessig riktig å fyre med ved, og da bør en gjøre det riktig. Uansett er det hyggelig å kunne legge noen pinner i peisen hvis en fryser. Jeg vet ikke hvordan men skal lage en slik regulator, men jeg håper fabrikkene vet og kan. Og de bør.

Rensing av glasset i peisdøren skjer best ved kald ovn, med våt klut på innsiden av ruten. En kan også dytte kluten borti asken og deretter gni asken på den (nå) fuktige ruten. Tørke og pusse etterpå. Prøv det selv om du ikke tror på det.

Lufttrykkmåler, barometer.

For å lage dette barometer må en finne en liten flaske med lang tut, og et syltetøyglass hvor flasken passer best mulig inni.  Man fyller glasset helt opp med vann og setter den tomme flasken oppi med tuten ned.  Ha et kar under som kan ta opp overflødig vann. Da vil vannet gå opp i flasken så mye som det aktuelle trykket tillater og dermed vise lufttrykk. Man kan lage en skala utenpå glasset og måle trykket i virkelig verdi hvis en sammenligner med et annet barometer. Hvis trykket blir svært lavt kan luft unnslippe fra flasken. Da må en rekalibrere skalaen.

Jeg har et sånt og det er overraskende presist og varig. En kan tette med en tape eller plast ved toppen av glasset og flaskesiden for å unngå fordampning. Men ikke lag det luftett!

Lykke til

Dampmaskin.

Dampmaskin

Over sees en fantasi over en dampmaskin. Den tenkes å fungere slik at dampen fra første sylinder føres til andre sylinder for å kondenseres og dermed varme opp kjele til denne sylinder så den koker og driver sylinder nr.to . Dampen etter sylinder to driver sylinder nr. tre o.s.v.

Altså; Stearinlyset varmer opp vannet i første kjele til 180 grader. Da dannes vanndamp med samme temperatur (180 grader) som skyver stempelet med ca. 10 atmosfærer. Når første stempel har brukt dampen, slippes denne ut og gjennom kjele nr 2, slik at den kondenseres og avgir fordampningsvarmen. Denne varmen koker vannet i kjele 2 opp til 170 grader og 7,8 atmosfærer.

Når andre stempel har brukt dampen føres den inn i kjele nr. 3 og lar denne koke til 160 grader og 5,9 atmosfærer, o.s.v.  Om dette er praktisk mulig vet jeg ikke. Tanken er at det koster så mye å koke opp vann at en må prøve å gjenvinne fordampingsenergien i flere ledd.

Jeg tror at hvis bensinmotoren ikke var blitt oppfunnet så hadde vi kjørt med dampmaskiner idag. Kanskje med en virkningsgrad som hadde ligget over 50%. For å være ærlig så vet jeg ikke hvor gode dampmaskinene ble på sitt mest moderne.