Uten gitar i Warszawa

I en stor lekebutikk i Warszawa fant jeg denne gitaren. Et leketøy kanskje, men den kunne stemmes. Dvs. det kunne den ikke fordi oversadelen løftet strengene over det første båndet (det 0. båndet) og dermed ble det første tonesteget mere enn en halv tone. 

Poenget var at den var feilkonstruert slik at selv om strengene ble strammet så fikk man ikke riktige tonetrinn. Størst feil ved de dypeste tonene på hver streng.

Lett å rette på med en fil (for en voksen), men hvem tenker på det? Så skjønner barnet at det er totalt umusikalsk. Hvilket det kanskje ikke er. Kanskje går en Segovia tapt?

Jeg så ikke hvem som hadde produsert instrumentet. De har naturligvis ikke fått med seg denne finessen. Selv korrigerte jeg denne feilen med min brillestang og da virket det fint, båndene var da riktig plassert og ga rene toner. 

Utdrag fra Wikipedia:

Bånd (engelsk: fret) er tverrgående forhøyninger av metall som deler gripebrettet opp i nøyaktige soner, og står der hver halvtone vil finnes i strengens lengde. Når strengen presses mot metallbåndet er den klingende delen forkortet, og tonen endres. At båndene er plassert med presisjon er avgjørende for å få de nøyaktige halvtonene langs hele halsen.

Høyden på båndene må være jevn, og det er mulig å sjekke ujevnheter ved å sette en linjal eller lignende langs 3-4 bånd (illustrasjon), og sjekke om den kan vippes eller er stødig. På grunn av halsens kurve (relief) kan man bare sjekke noen bånd om gangen. Bånd som har løftet seg kan være mulig å presse på plass igjen, men i blant må bånd pusses jevne, eller byttes ut. Siden båndene slites av strengene er det ikke uvanlig å bytte alle bånd etter noen år (refretting). Slitte bånd kan gi skurring, og uansett hvor nøye man stemmer gitaren vil den bli «sur» så snart man setter grep.[66]

 
Oversadel

Oversadelen (engelsk: nut) er det lille tverrstykket mellom halsen og hodet, hvor strengene hviler i spor som er filt ut i forhold til strengenes tykkelse. Oversadelen utgjør med andre ord gitarens «0. bånd». Sporene skal lede strengene inn mot halsen i riktig posisjon og høyde. En oversadel er vanligvis laget av plast eller bein, men det finnes også varianter av metall og granitt. Materialet den er laget av vil ha betydning for klangen.[67]

Noen instrumenter har et faktisk 0. bånd i stedet for oversadel.

En annen type oversadel er et løst metallstykke som tres over den eksisterende oversadelen for å løfte strengene. Dette tilbehøret brukes for eksempel hvis man ønsker stor avstand mellom strenger og gripebrett for å kunne bruke metoder som slide, hvor man ikke bruker båndene for å lage toner, men ønsker en glissandoeffekt som lages ved å gli et rør av metall eller glass langs strengene.[68]

La barnet få en skikkelig hammer og en ordentlig sag med en gang sier nå jeg!

 

28.februar 2018.

Jeg utlovet en belønning til den som kunne få meg til forstå tidevannet og at denne forståelsen baserer seg på   et vitenskapelig bevist   forhold. Ganske tøffe betingelser (jeg bestemmer når jeg forstår det!), men tilbudet er ikke trukket tilbake. 1 kasse vin (12 fl.) til den som klarer dette kunststykket. Verdi ca. kr. 4000,-.

Nobelprisen 10.des.2017

Hva skal man si om Stortingets behandling av Nobelkomitesaken?   En ynkelig og pinlig sak?  Og ikke ble de ferdig med den heller. Det er nok sånne hendelser som nører opp under politikerskepsisen.

Når det er sagt så synes jeg nok det høres pussig ut at Siv og Trine skal samarbeide i samme regjering. At de bør kunne samarbeide i samme Storting er en annen sak.

Hvis de klarer samarbeidet så aner jeg en oppgave for den nye Nobelkomiteen.

Anders A.

Fredsprisen og Carl.I. (10.des. 2017)

Vi slo opp på Nobels testamente på nettet.

Der står det at "samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget".  Det er snakk om fredsprisutdelere.

Hvis man så slår opp på ordet "utskott" så betyr det en mindre del av en størrre beluttende  forsamling. Jeg synes derfor det er grunn til å tro at Alfred Nobel ville at nobelkomiteen skulle bestå av stortingsmenn, et utskott fra Stortinget..

Man skal ikke analysere og tolke for meget, men jeg mener i alle fall at aldrende Carl.I. kan gå inn i Nobelkomiteen. Slik som situasjonen er blitt ville det være dumt om han ikke kom inn.

Jeg mener han kunne være en styrking av komiteen.

 

Utdrag av Nobels testamente. (Man vil kunne se at han sørget for alle personer rundt seg.):

................

...............Herr Georges Fehrenbach, 2 Rue Compiègne, Paris har rätt att lyfta en pens af Fem Tusen Franc årligen d. 1 Januari till och med 1 Januari 1899 då den upphör.

Mina Brorsbarn Hjalmar, Ludvig, Ingeborg och Tyra hafva hvardera hos mig mot quitto innestående Tjugo Tusen Kronor som till dem återbetalas;

Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiserade till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan delas i fem lika delar som tillfalla: en del den som inom fysikens område har gjort den vigtigaste upptäckt eller uppfinning; en del den som har gjort den vigtigaste kemiska upptäck eller förbättring; en del den som har gjort den vigtigaste upptäckt inom fysiologiens eller medicinens domän; en del den som inom litteraturen har producerat det utmärktaste i idealisk rigtning; och en del åt den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående armeer samt bildande och spridande af fredskongresser. Prisen för fysik och kemi utdelas af Svenska Vetenskapsakademien; för fysiologiska eller medicinska arbeten af Carolinska institutet i Stockholm; för litteratur af Akademien i Stockholm samt för fredsförfäktare af ett utskott af fem personer som väljas af Norska Stortinget. Det är min uttryckliga vilja att vid prisutdelningarne intet afseende fästes vid någon slags nationalitetstillhörighet sålunda att den värdigaste erhåller priset, antingen han är Skandinav eller ej.............

.....................

 

 Utskott[redigera | redigera wikitext]

För den svenska riksdagens utskott, se riksdagsutskott.

Ett utskott är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet.

Se även[redigera | redigera wikitext]

  • Kommitté, ett begrepp som används om utskott i vissa länder, men som i svensk förvaltning oftast har en annan betydelse.

 

Orlandet og vikarierende argumenter.

 

Vikarierende argumenter og Ørland. Og en strand.

Fra “Store Norske Leksikon”  om “Vikarierende argument”  Oktober 2017

Vikarierende argument, argument som brukes i stedet for de egentlige argumenter, som man enten ikke vil eller ikke kan bruke.

 Det er noen bønder på Uthaug ved Ørlandet flystasjon som må flytte fra gården sin på grunn av følgende vikarierende argument: “Det vil bli så mye støy at det ville bli skadelig for dem som måtte være der”.

At militære jagerfly støyer infernalsk vet vi. Hvor ofte det vil lande eller lette  vet jeg ikke, men beboerne gjør nok klokt i å lydisolere soverommene sine. De må nok ta med øreklokker når de er ute.

Men så vil de være på stedet sitt, og de vet nok hva det dreier seg om for flyplassen er ikke ny!  Men nei, ut må det av hensyn til seg selv. 

Her skjønner alle at det offentlige neppe er veldig opptatt av beboernes ve og vel, men rett og slett trenger eiendommene til militære formål.

Jeg brukte selv nylig et slikt vikarierende argument i forbindelse med at noen hadde forvandlet vårt felles  naturlig strandområde til park slik at deres hytte nærmest inngikk i denne parken.   Jeg prøvde meg på plantelivets artsmangfold og den naturlige  topografi. Kunne ikke si at de som drev med dette var vulgære råtasser som tok seg urettmessig til rette på kommunens eiendom.

Vel, jeg kom ingen vei. Park var det blitt, og det forblir det nok. Så gjenstår det å se hva de får til i Uthaug.    Betong eller poteter?

Diverse innlegg og meninger om litt av hvert.

Slippen min. 16.okt.2017

Idag var det innlegg i avisen (Aft.) om å få lønnsslippen på papir fra NAV.

Mitt synspunkt her er at alle mennesker bør ha rett til å ikke eie en datamaskin. Kanskje også retten til å ikke ha en mobiltelefon. Men altså allikevel ha rett til å være i landet. Jeg er fristet til å si: ikke eie er DAB-radio. Men det er nok kjørt.

Jeg tror det kan være lurt å opprettholde fastlinjetelefon-beredskapen, å holde postsystemet igang og få de utskriftene fra banken som en trenger. Alt fra alle de vi ønsker å få utskrift fra.

Å skylde på eldre er ikke mitt poeng. Det er det å slippe å fikle med telefonen for å kjøpe billett på trikken. Slippe å være tilgjengelig (men se hvem som har ringt?). Slippe timelange økter på PC for å ordne i bankting. Slippe hele hele maskinen, som jeg av og til drømmer om.

Det dundrer et tog fremover nå som myndighetene vil tvinge oss med på. Som vi delvis er med på. Hjelp jeg vil av sier jeg da!

Slippen fra NAV er det minst viktige, men et symbol på saken

Januar 2017

DAB Minus.

Philips "Planita" fra ca. 1962. Påstemplet "Stereo" på bakplaten, men det var bare juks. Det var en ekte monoradio.
Den kostet 595 kroner den gang. Mye penger!

 

Jeg satt nettop og så at NRK la ned ennå en del av FM-nettet. Jeg har en radio som er så gammel at den bare hadde halve FM båndet, opp til 100 MHz. Jeg kunne ikke spille "Klem-FM " på den, men den er merket "Stereo" hvilket var nytt på den tiden. Det var saligheten det, stereo med Hi-fi og trykkammerhøyttaler og masser av utgangseffekt. Problemet var bare at det var ikke stereo, det var 2 seriekoblede høyttalere og en mono-forsterker. Phillips jukset oss nok der. Dette var i 1960- årenes første del.

Men FM og DAB-nettet. Jeg tenkte på at før kunne vi lytte til radio uten at noen visste det eller kunne hindret det. En slags total lyttefrihet. Kan det tenkes at man nå kan få et system hvor man kan hindre noen i å lytte, eller hvor man må kjøpe abbonnement? At de som sender kan se hva hver enkelt lytter på, om de lytter. Hvis "Riks-TV" kan gjøre noe lignende, hvorfor ikke da radio?

Det jeg prøver å si er at jeg tror ikke de lager et nytt system for å gi oss bedre kvalitet, jeg tror det ligger noe bak, men dette får vi se. Selvfølgelig kan det tenkes at noe blir bedre. Innholdet kanskje? Hm...

 

 

Om Stoltenberg , Jagland og boken.  9.10.2016

 

Advokat  Klomsæts reaksjon på Jens Stoltenbergs bok gledet meg. Hans kronikk om Stoltenbergs fraksjonering var den type innlegg som bekrefter egen mening. Og, jeg må si det, Jaglands reaksjon  på hele saken var beundringsverdig. Jeg husker ikke hvor jeg så eller hørte det, men hans avfeiing av saken var elegant. og intelligent.

 

Jeg ser allikevel  anderledes på saken enn Klomsæt. Han er sjokkert på grunn av partiet og det som har skjedd der, og med god grunn. Det er jo kjernen i saken. Personlig ble jeg forskrekket på grunn av de stillingene de involverte har. Man kaster skitt både på Nato-sjefen og lederen av europarådet, to svært viktige stillinger.  Derfor mener jeg at vi skal tie dette ihjel, legge lokk på så sant det er mulig. Man skal absolutt  ikke granske eller lage mere støy om saken.  Det vil bare kunne gjøre skaden større.   Ærlig talt, disse tingene visste vi mer eller mindre sikkert fra før.  Vi velgere har antenner vi også. Vi så hva som skjedde. Det er noe som heter kroppsspråk, et godt supplement i vurdering av nyheter.

 

At Stoltenberg vil få mest mulig ut av det økonomiske potensiale som  ligger i hans posisjon kan en forstå. Men boken og klovneriet i TV kan bli dyr reklame, det kan koste ham hans anseelse som har vært økende i de senere år.   At Jonas Gard Støre nevnes i denne sammenheng er rett og slett litt trist.  Det kan få konsekvenser ved kommende valg.

 

 

 

Anders Arntzen

Vitsen med dette bildet er at man med pc kan gjøre det bedre. Innen visse grenser.

Jeg var innom Flightradar24 for å se på sporet til flyet som hadde punktert. Man ser at det tømmer bensin (bruker opp) på 2 fotballformede baner. Det morsomme var at jeg så banen til et helikopter som fløy fra oljefeltet i Nordsjøen og inn til Stavander. Har aldri sett det før.
Landingen til punktert fly gikk greit.