Fiktivitet.En hodepine for mange.

Hvis matpakken som ligger på togkupebordet seiler ned på gulvet i en krapp kurve, så er den utsatt for en sentrifugalkraft. Dette er en fiktiv kraft fordi det ikke er en kraft som virker på matpakken. Den bare fortsetter i sin rette bane. Uheldigvis for matpakken velger altså toget en ny retning. Dette har jeg fra et stykke Helmuth Ormestad skrev i Store Norske leksikon.

Mitt problem er at jeg altid har ansett sentrifugalkraften som den kraft en må klamre seg til karusellen med når de store guttene satte stor fart. Men så har jeg omsider skjønt at det har med glidende  matpakker å gjøre. Men hva er den kraften jeg nevnte fra karusellen? Jeg føler at visse ting er uklare her. 

En smergelskive  (en høyhastighets slipemaskin) kan som bekjent rives fra hverandre.  Dette på grunn av det vi tidligere feilaktig kalte sentrifugalkraft.  Hva heter det kraften som holder den sammen  (før den går istykker)?

Om sentrifugalkraften, Aschehougs Konversesjonsleksikon. (Hvorfor heter det konversasjonsleksikon? Hvis en slår opp noe så har man facit og all konversasjon stopper. Ikke lenger noe å snakke om.)