180518TidevannMail

"Tidevann og sentrifugalkraft". Rent teknisk beregner jeg her hvilken kraft som virker på en båt på havet når jorden roterer rundt egen akse, og jord og måne roterer rundt hverandre.

Hva slags fenomen er nå dette da?

The Tides and the explanation of this phenomena in English

Lool up "The Tides"  in the frontpage for english version.

Illustrasjon av fiktiv kraft.