Tidevann 4 juli 2019

Etter en liten runde med meg selv og mitt arbeid om tidevann, er jeg kommet til at jeg stadig mener at sentrifugalkraften er en viktig faktor. Dette hvis en skulle beregne tidevannet.

Grunnen er at vannet står praktisk talt stille i forhold til den svære jordbevegelsen. Man kan lett regne ut at vannet neppe beveger seg mere enn 200 meter i en tidevannssyklus (bevegelse en vei). Hvis en skulle tegne denne bevegelsen på en 10 cm skisse av jorden, må en markere en tusendel av en millimeter.

Man ser en lignende bevegelse hvis en legger tregt-flytende honning på en roterende karusell. Den beveger seg rett vekk fra rotasjonsaksen.

Det er noen ideer om fiktiv kraft hos fagfolkene som sperrer for kommunikasjon og forståelse om dette. Uansett føler jeg at definisjonene om fiktiv kraft er for sparsomme og uklare i litteraturen.

Dermed er jeg ferdig med tidevannet som teori.

180518TidevannMail

"Tidevann og sentrifugalkraft". Rent teknisk beregner jeg her hvilken kraft som virker på en båt på havet når jorden roterer rundt egen akse, og jord og måne roterer rundt hverandre.

Miniatyr av havet.

Her sees hvordan bølgene genereres ved å sette klossen ned, og ved å dra den opp.

 

Mini-tsunami

Man ser i videosnutten at man ved å sette ned en kloss i skinnen med vann, får man en bølge som beveger seg med 0,5 m/s. Man ser i enden at vannet splasjer litt ut. Det vises også at ved å fjerne klossen, vil vannet i den andre enden først trekke seg tilbake.

Formelen for bølgehastighet er:  

V= Kvadratroten av (gravitasjonsfaktoren*vanndybden), d.v.s. roten av ( 9,81*0,032)= 0,5m/s. Bruker man en vanndybde på 4000meter istedenfor 3,2,cm, blir farten omtrent 680 km/timen.  Nok til å krysse Atlanterhavet på 6 timer.

Tre poenger her er

-at hastighetsformelen virker i liten skala,  

-at en tsunamieffekt synes mulig i forbindelse med tidevann og

-at man når klossen settes ned får en oversvømmelse først i andre ende, mens det å fjerne den  forårsaker at vannet i andre enden først trekker seg tilbake (før oversvømmelsen).

Hvis man ser video av tsunamiene i Thailand (2004) og i Japan (2011), kan det se ut som om vannet i 2004 (Thailand) trakk seg vekk først for deretter å komme sigende. I Japan ser det ut som om vannet kom innover land med en gang, og trolig hadde større krefter  enn i Thailand. Man ser i Japan at alle husene skyves rundt omkring og knuses, mens i Thailand ble solide hus tildels stående. Årsaken til de enorme ødeleggelsene i Thailand var nok at alt løsøre ble blandet i vannet slik at mange  druknet.

Jeg prøver å si at i Thailand trakk de opp klossen, mens i Japan trykket de den ned.

Dette siste om ulykkene i Japan og Thailand er rene spekulasjoner fra min side, tanker jeg gjør meg.

 

 

The Tides and the explanation of this phenomena in English

Look up "The Tides"  in the frontpage for english version.

Illustrasjon av fiktiv kraft.

Hva det dreier seg om.

Bortsett fra det jeg mener er en misvisende eller feil skisse som blir brukt også i bøker  på universitetsnivå,  så dreier det seg om det virker variable sentrifugalkrefter på grunn av jordens eksentriske svingning rundt barysenteret. Disse er ikke fiktive krefter fordi vannet står relativt stille, med en bevegelse på maks 200 meter i løpet av seks timer. Dermed er vannet låst fast til ett område og utsettes for sentrifugalkraft bestemt av breddegradsradius og dermed hastighet i solsystemet.

Dette er det uenighet om, og det hadde det vært interessant å få ryddet opp i. Om ikke annet i mitt hode.