180518TidevannMail

"Tidevann og sentrifugalkraft". Rent teknisk beregner jeg her hvilken kraft som virker på en båt på havet når jorden roterer rundt egen akse, og jord og måne roterer rundt hverandre.

Miniatyr av havet.

Her sees hvordan bølgene genereres ved å sette klossen ned, og ved å dra den opp.

 

Mini-tsunami

Man ser i videosnutten at man ved å sette ned en kloss i skinnen med vann, får man en bølge som beveger seg med 0,5 m/s. Man ser i enden at vannet splasjer litt ut. Det vises også at ved å fjerne klossen, vil vannet i den andre enden først trekke seg tilbake.

Formelen for bølgehastighet er:  

V= Kvadratroten av (gravitasjonsfaktoren*vanndybden), d.v.s. roten av ( 9,81*0,032)= 0,5m/s. Bruker man en vanndybde på 4000meter istedenfor 3,2,cm, blir farten omtrent 680 km/timen.  Nok til å krysse Atlanterhavet på 6 timer.

Tre poenger her er

-at hastighetsformelen virker i liten skala,  

-at en tsunamieffekt synes mulig i forbindelse med tidevann og

-at man når klossen settes ned får en oversvømmelse først i andre ende, mens det å fjerne den  forårsaker at vannet i andre enden først trekker seg tilbake (før oversvømmelsen).

Hvis man ser video av tsunamiene i Thailand (2004) og i Japan (2011), kan det se ut som om vannet i 2004 (Thailand) trakk seg vekk først for deretter å komme sigende. I Japan ser det ut som om vannet kom innover land med en gang, og trolig hadde større krefter  enn i Thailand. Man ser i Japan at alle husene skyves rundt omkring og knuses, mens i Thailand ble solide hus tildels stående. Årsaken til de enorme ødeleggelsene i Thailand var nok at alt løsøre ble blandet i vannet slik at mange  druknet.

Jeg prøver å si at i Thailand trakk de opp klossen, mens i Japan trykket de den ned.

Dette siste om ulykkene i Japan og Thailand er rene spekulasjoner fra min side, tanker jeg gjør meg.

 

 

The Tides and the explanation of this phenomena in English

Look up "The Tides"  in the frontpage for english version.

Illustrasjon av fiktiv kraft.