Vacumdestillasjon.

Her kommer det en nyoppfunnet destillasjonsanordning som jeg har tro på. Kommer etterhvert på avdeling "Vannforsyning".

Her kommer ny detsillasjonsordning. Se under vannforsyning

Slynge. Stein i snor som slynges rundt.

Hva heter den kraften som steinen utøver på snora i en slynge?

Hva heter den samme kraften som virker på en bil i en sving, hvor bilen klarer svingen uten skrens?

Det heter altså ikke sentrifugalkraft, for det heter det først når en slipper snora eller når bilen skrenser ut av veien.

Vi har en gruppe på 3 rådyr innom av og til.

Kommentardel.

Årets avling.

Her kommer aktuelle kommentarer hvis det er noen.

Men ellers er meningen med denne siden å ha min tidevannsforklaring på nettet. Den jeg mener er riktig.

Det finnes mange andre forklaringer på nettet, så det er tydelig at vi ulærde strides.

 • 1 Tidevann

  Tidevannet kommer av variabel tiltrekning fra månen, variabel tiltrekning fra solen og variabel fiktiv sentrifugalkraft fra jordsenterets svingning rundt felles tyngdepunkt for jord/måne

 • 2 Vannforsyning

  Det finnes uendelige mengder med vann på jorden. Hvorfor ikke bruke det, eller rense noe av det?

 • 3 Astronomi

  Her kommer det noe om relativitetsteori, hvis jeg skulle skjønne noe av det.
  Og astronomi.

 • 4 Fiktiv kraft

  Som ovenstående bilde fra Aschehougs Konversasjonsleksikon om sentrifugalkraften viser så er det her mulig med misforståelser. Da er altså denne oppklart. Sentrifugalkraften er en fiktiv kraft.

 • 5 Integrator

  Et gammelt instrument til avlesing/beregning av flater på tegninger

 • 6 Innlegg

  Mine innlegg til aviser av mulig bredere interesse

 • 7 Fotoalbum

  Bilder jeg gjerne vil vise, eller bare se selv.
  Her er 7de og 6te. klasse Hvitsten skole 1960

 • 8 Meninger og tekster av engere interesse.

  En får aldri innlegg inn i aviser. Men jeg selv tar med glede imot innlegg fra meg selv. Selvfølgelig etter nøye vurdering. Støtende eller usammenhengende tekster blir refusert. Men støttende er ok.

 • Egil Arntzen

  Vi hadde noen bilferier med mye kjøring og stopper her og der for spisepauser.

 • The tides.

  The English version of my leaflet.

  The picture abowe? The path of a point (P) with no earth rotation, and with one rotation.

 • Tekniske tips

  Ideer og tekniske tips og litt tull kanskje.

 • Lys på kjøretøy

  Jeg ville sjekke reglene for lys på kjøretøy. Så fant jeg dette!
  Men spørsmålet er om el-biler er fritatt fra å bruke lys om dagen?

 • Klimaskeptikere.

  Her kommer jeg til å etterlyse sannheten om temperaturstigningen.