Hets og rasisme.12.12.2018

I lederen i Aftenposten torsdag (6.12) skrives det om rasister og skam for oss som skulle være det, og for samfunnet. Fy samfunn,  skam deg! Og meg.

Midt inne i lederen står det at ”frykt for innvandring i seg selv er ikke illegitim, men alle kan se at det finnes et betydelig antall med dypt problematiske holdninger” (forbundet med dette?)  Han/hun vil ikke si at innvandringsfrykten er ulovlig, men sier heller ikke at den er lovlig, eller legitim.  Har man lov til å gi uttrykk for den? Og hvis en har  denne  innvandringsfrykten så ønsker en kanskje å tenke videre, en vil gjerne fjerne frykt hvis mulig. Og ja, en kommer på  problematiske løsninger, og  holdninger. 

Å diskutere  innvandring i innvandreres nærvær er hetsing.  Det å diskutere dette er å stille spørsmål ved om noens nærvær er ønsket. Vi diskuterer ikke når gjestene skal reise - når de er tilstede. Selv om vi tenker på nye og ukjente innvandrere, så vil de allerede ankomne føle seg hetset av en slik debatt. Her ligger det et problem og en sperre, som for noen av oss er en kilde til frustrasjon. Ingen spurte om vi velgere ønsket et flerkulturelt samfunn, dengang det begynte i 70 årene.

Man spurte om vår mening om EU medlemskap, og vi sa nei to ganger. Vi ble vel ignorert. Kanskje ingen vits med valg om innvandring. Vi ville trolig også her bli ignorert hvis vi skulle vinne en upopulær seier.

Men hvorfor nevner redaktøren Lan Marie Berg, Tadia Tajik og Fredrik Solvang som ”annerledes” utseende personer? Uten at jeg kan sette fingeren på det, så er det noe her som skurrer.

Respekt for folk  er viktig. Men ikke helt lett i vår kultur, vi lever egentlig i et sorteringssamfunn hvor det å være best er nødvendig. Hvor det å være en av "våre"  er  betydningsfullt. Hvor taperne ikke har annen plass enn de finner seg selv. Og hvor politiske motstandere blir grovt hetset.

Jeg mener at forbud mot det å gi uttrykk for  meninger er en fare for demokratiet. Samtidig er det å slippe å høre disse meninger en demokratisk rett. Men en må ikke brukke stokker og sten for å slippe å høre. En må bruke "av"-knappen eller beina. Skru av eller gå. Eller argumentere mot.

 

Helge Ingstad - Konspirasjoner. 4.12.2018.

Helge Ingstad, fritt etter Teknisk ukeblad.

Hvis ingen advarer meg kommer det spekulasjoner og tankespinn om dette imorgen.

Det er morgen, og her er det!  Tankespinnet.   Min fartstid i båt om natten innskrenker seg til setting av garn fra min onkels pram på østsiden av Malmøya i Oslo. Den ble rodd med årer.  Av sjøen så vi ingenting, men vi så naturligvis alle lysene. Ellers visste vi hvor alt var. Poenget er at jeg anså det åpenbart at hvis en skulle våget seg midt ut på sjøen i større fart så måtte  en ha radar. Den eneste måten å se andre båter på.

Etter innslaget på VG Nett var det tydelig at man med moderne radar ser både andre båter og deres hastighet og bevegelsesretning. En må anta at krigsskipet hadde og brukte radar. D.v.s. en må kanskje anta at radaren ikke ble brukt? De var nesten i egen hjemmehavn og syntes vel ikke det trengtes?

Så er det samtalen med radiooperatøren på "Helge Ingstad". Han er helt ute av det, han svarer ikke, og reagerer ikke fornuftig. Dette er fra min side en ren synsing, så må andre senere vurdere samtalens fornuftighet og eventuelle grunner til dette. Men dokumentasjonen ligger altså på nett.

Det er klart at havarikommisjoner og andre som skal vurdere saken, tar den tiden de trenger til å vurdere dette før de konkluderer. Men med en så åpen og klar dokumentasjon skulle jobben kunne være ferdig på få måneder. 

Nå ligger båten i fjæresteinene og minner oss på saken. Jeg tror ikke media glemmer, ikke vi vanlige mennesker heller.  Sånn sett hadde det kanskje vært greit om resten av vaierne røk. Båten er et trist syn.

Når jeg skriver dette får jeg en "Keiserens nye klær" -følelse.     (H.C.Andersen)

Plassering av CO2.

Warzsawa tur. Vingen er snorrett før start. I fart bøyer den seg kanskje en halv meter?

Jeg mener at plasseringen av klimagasser kan ha betydning. Gjør de mere skade når de legges i et luftlag på ca. 10000 meters høyde av flyene, eller er det likegyldig?

Savner forståelig og tilgjengelig dokumentasjon av disse forhold. Vi betaler ganske mye for å holde forskere og deres universiteter i drift. Da synes jeg det ville være et rimelig krav om at de ordnet et sentralt register som hadde en folkelig men tydelig forklaring på artikler de skriver. Fri tilgang. Samtidig bør også alle vitenskapelige artikler som er laget med støtte fra det offentlige være åpne for alle, med et skikkelig søkesystem, på nettet.

Alle henvisninger til vitenskapelige arbeider bør være ugyldige hvis en ikke også kan vise til et slikt felles register.

21.11.2018

Adolf Hitler og hans medsoldater i første verdenskrig.

Hvalsmoen 1914. Min farfar til høyre. Han slapp krig, men led under depresjonen i 30-årene.

Jeg ser på en serie på NRK om første verdenskrig. Da tenker jeg på en utredning "NOU-1998-12"  hvor senskader etter andre verdenskrig ble vurdert. Man mente at seks måneders deltagelse i krigen på kontinentet sannsynligvis forårsaket det vi idag kaller posttraumatisk stressyndrom.

Da tenker jeg også på Korporal Adolf Hitler og endel av hans medsoldater som satt i toppstillinger i Nazi-styret, det er vel mulig at også endel av disse var sterkt skadet etter første verdenskrig. Det nevnes at Hitler var sinnsyk, men aldri med dette som årsak. Jeg vil ikke gå lenger i beskrivelsen av dette, det er jeg ikke kompetent til. Men peker på en tenkbar sammenheng.

Min far var i den gruppen som beskrives under. Man kan "presumere" at han var skadet. Jeg traff ham ikke før etter krigen, men hans mor sa at han var tydelig forandret. På en måte ligger det trøst i å vite at ting hadde en forklaring. Eller en tenkbar forklaring. Han ville selvfølgelig aldri innrømme at noe var galt med ham. Han tok seg sammen, og klarte det ofte. Man tok seg sammen den gang.  Noen mener noen bør gjøre det idag også.

At tusener av familier har fått hjem skadde soldater var det ingen som snakket om. Etterhvert snakket man om krigsseilerne. At Tyskland fikk hjem en statsleder som kanskje ikke var frisk, det har man snakket meget om, men aldri antydet sammenheng med krigen i 1914-18. Antagelig har noen vært inne på det. Hadde han panikk og var uten evne til å vite hva han gjorde? En "sakte panikk" som aldri slapp taket?

Lenken til NOU-utredningen under.

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1998-12/id375416/?q=&ch=26

 

Utdrag fra ovennente link:

........."Arbeidsgruppen er av den oppfatning at for de bakkemannskapene som deltok på kontinentet fra avdelingen etablerte seg der i august 1944 og i minst seks måneder fremover, bør det kunne godtas presumsjon for årsakssammenheng ved psykiske senskader. "

 

19.11.2018. Korr 20.11.

Sjakk og remis. 15.11.2018 (Ni remier 21.11)

Fem spill i VM med fem remis, det nærmer seg parodi. Jeg mener spillets regler må forandres slik at en avgjørelse tvinger seg frem. Øke farten på klokken gradvis etter 3 timer? La de to høyeststående bønder bli dronning etter 35 trekk? En hvit og en sort. Og ny dronning hvert femte trekk. En hver til spillerne hvis de har flere bønder. Kaste terning om seieren etter førti trekk?

Jeg skjønner at konge og noen få bønder på hver side gjør det umulig å vinne, derfor må det nye regler til.  Hvem har hørt om remis i Ludo? Det er tull.

Spill skal vinnes og tapes. Basta. 

22.11.2018: 10. remisspill idag. Nå blir det snart armageddon og greier. Det blir jo avgjort. Det snakkes om nerver. Kanskje det blir en avgjørelse?

Oslo Boligbygg og husleier.

Jeg har litt om husleier for de som leier av Oslo Boligbygg. En dobling av husleie for mange. Det er kommunen som styrer Oslo Boligbygg, så innlegget er til politikerne. Nå vet politikerne etterhvert hva de har gjort, så jeg håper de går tilbake til gammel ordning. Trykk på Oslo Boligbygg nederst på siden.

 • 1 Tidevann

  Tidevannet kommer av variabel tiltrekning fra månen, variabel tiltrekning fra solen og variabel fiktiv sentrifugalkraft fra jordsenterets svingning rundt felles tyngdepunkt for jord/måne

 • 2 Vannforsyning

  Det finnes uendelige mengder med vann på jorden. Hvorfor ikke bruke det, eller rense noe av det?

 • 3 Astronomi

  Her kommer det noe om relativitetsteori, hvis jeg skulle skjønne noe av det.
  Og astronomi.

 • 4 Fiktiv kraft

  Jeg har laget en ny redegjørelse om fiktiv kraft. Tror jeg er nærmere.

 • 5 Integrator

  Et gammelt instrument til avlesing/beregning av flater på tegninger

 • 6 Innlegg

  Mine innlegg til aviser av mulig bredere interesse

 • 7 Fotoalbum

  Bilder jeg gjerne vil vise, eller bare se selv.
  Her er 7de og 6te. klasse Hvitsten skole 1960

 • 8 Meninger og tekster av engere interesse.

  En får aldri innlegg inn i aviser. Men jeg selv tar med glede imot innlegg fra meg selv. Selvfølgelig etter nøye vurdering. Støtende eller usammenhengende tekster blir refusert. Men støttende er ok.

 • Egil Arntzen

  Vi hadde noen bilferier med mye kjøring og stopper her og der for spisepauser.

 • The tides.

  The English version of my leaflet.

  The picture abowe? The path of a point (P) with no earth rotation, and with one rotation.

 • Tekniske tips

  Ideer og tekniske tips og litt tull kanskje.

 • Lys på kjøretøy

  Jeg ville sjekke reglene for lys på kjøretøy. Så fant jeg dette!
  Men spørsmålet er om el-biler er fritatt fra å bruke lys om dagen?

 • Oslo Boligbygg

  Litt om husleieøkninger for leieboere med kommunal bolig.

 • 2

 • 3

25. Nov, 2018