Konspirasjonsteori om luftforurensing.

Kan det være sånn at CO2 forurensingen nær overflaten av jorden har liten betydning, mens at CO2 som slippes ut over skyene er det som påvirker jordoppvarmingen.

Jeg tenker på flytrafikken som slipper ut avgasser av 30 X 10000 = 300 000 liter bensin i minuttet. Gang opp med 60 til timesforbruket, og 24 for døgnforbruket. Svaret er 432 tusen tonn i døgnet. Tallet er for stort til å gi mening for de fleste av oss. (Er det riktig?)

Så har man laget en ny terminal på Gardermoen, og tenker på en 3de. landingstripe.

Det skal vel mye til å droppe ferieturen, og tog til middelhavet frister kanskje ikke alle.

Konspirasjonsteori.

 1. UTTALE
konspirasjˈonsteori
ETYMOLOGI

av latin conspirare, 'blåse på en gang, være besjelet av samme ånd', slå seg sammen

Konspirasjonsteori er en forklaringsmodell som går ut på at ting som er galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen, skjulte agenda.

Konspirasjonsteori er en nedsettende betegnelse som brukes for å signalisere at forklaringen er beheftet med logiske feil og problematisk omgang med fakta.

 • 1 Tidevann

  Tidevannet kommer av variabel tiltrekning fra månen, variabel tiltrekning fra solen og variabel fiktiv sentrifugalkraft fra jordsenterets svingning rundt felles tyngdepunkt for jord/måne

 • 2 Vannforsyning

  Det finnes uendelige mengder med vann på jorden. Hvorfor ikke bruke det, eller rense noe av det?

 • 3 Astronomi

  Her kommer det noe om relativitetsteori, hvis jeg skulle skjønne noe av det.
  Og astronomi.

 • 4 Fiktiv kraft

  Jeg har laget en ny redegjørelse om fiktiv kraft. Tror jeg er nærmere.

 • 5 Integrator

  Et gammelt instrument til avlesing/beregning av flater på tegninger

 • 6 Innlegg

  Mine innlegg til aviser av mulig bredere interesse

 • 7 Fotoalbum

  Bilder jeg gjerne vil vise, eller bare se selv.
  Her er 7de og 6te. klasse Hvitsten skole 1960

 • 8 Meninger og tekster av engere interesse.

  En får aldri innlegg inn i aviser. Men jeg selv tar med glede imot innlegg fra meg selv. Selvfølgelig etter nøye vurdering. Støtende eller usammenhengende tekster blir refusert. Men støttende er ok.

 • Egil Arntzen

  Vi hadde noen bilferier med mye kjøring og stopper her og der for spisepauser.

 • The tides.

  The English version of my leaflet.

  The picture abowe? The path of a point (P) with no earth rotation, and with one rotation.

 • Tekniske tips

  Ideer og tekniske tips og litt tull kanskje.

 • Lys på kjøretøy

  Jeg ville sjekke reglene for lys på kjøretøy. Så fant jeg dette!
  Men spørsmålet er om el-biler er fritatt fra å bruke lys om dagen?

 • Klimaskeptikere.

  Her kommer jeg til å etterlyse sannheten om temperaturstigningen.