Tsunami i en skinne (09.07.2018)

I en firkantet skinne beveger en tsunamibølge seg med 0,5 m/s

Har sees "strandkanten" hvor tsunamiene forårsaket skader.

Mini-tsunami

Man ser i videosnutten at man ved å sette ned en kloss i skinnen med vann, får man en bølge som beveger seg med 0,5 m/s. Man ser i enden at vannet splasjer litt ut. Det vises også at ved å fjerne klossen, vil vannet i den andre enden først trekke seg tilbake.

Formelen for bølgehastighet er:  

V= Kvadratroten av (gravitasjonsfaktoren*vanndybden), d.v.s. roten av ( 9,81*0,032)= 0,5m/s. Bruker man en vanndybde på 4000meter istedenfor 3,2,cm, blir farten omtrent 680 km/timen.  Nok til å krysse Atlanterhavet på 6 timer.

Tre poenger her er

-at hastighetsformelen virker i liten skala,  

-at en tsunamieffekt synes mulig i forbindelse med tidevann og

-at man når klossen settes ned får en oversvømmelse først i andre ende, mens det å fjerne den  forårsaker at vannet i andre enden først trekker seg tilbake (før oversvømmelsen).

Hvis man ser video av tsunamiene i Thailand (2004) og i Japan (2011) kan det se ut som om vannet i 2004 trakk seg vekk først for deretter å komme sigende. I Japan ser det ut som om vannet kom innover land med en gang, og trolig hadde større krefter  enn i Thailand. Man ser i Japan at alle husene skyves rundt omkring og knuses, mens i Thailand ble solide hus tildels stående. Årsaken til de enorme ødeleggelsene var nok at alt løsøre ble blandet i vannet slik at mange  druknet. Jeg prøver å si at i Thailand trakk de opp klossen, mens i Japan trykket de den ned.

Dette siste om ulykkene i Japan og Thailand er rene spekulasjoner fra min side, tanker jeg gjør meg.

 

 

Amfidromisk punkt

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
 
 
Jump to navigationJump to search
 
Tidevann i verdenshavene. De mørkeblå områdene er de amfidromiske punktene.
 
Tidevann i Nordsjøen

Et amfidromisk punkt er et punkt innenfor et tidevannssystem hvor tidevannsforskjellen er omtrent null fordi tidevannsbølger i ulik fase utligner hverandre på dette stedet.

Amfidromiske punkter oppstår pga. coriolis-effekten og interferens mellom undersjøiske bassenger og bukter, som lager et bølgemønster som dreier seg om det amfidromiske punktet. Ved det amfidromiske punktet er det nesten ikke noe vertikal bevegelse. Det kan være tidevannsstrømmer, siden vannivået er forskjellig på hver side av det amfidromiske punktet.

Amfidromiske punkter finnes ved Tahiti, utenfor Newfoundland, nær South Shetlands, midtveis mellom Rio de Janeiro og Angola, tre steder i Nordsjøen og generelt sett flere steder i StillehavetAtlanterhavet og Det indiske hav. Øya Madagaskar er et amfidromisk punkt, det samme gjelder for New Zealand.

Norskekysten påvirkes av sammensatt tidevann i sør : en bølge går rundt Skottland og en gjennom Den engelske kanal – disse møtes usynkront på Sørlandskysten som derfor har Norges minste tidevann .

Corioliseffekten og amfidromisk punkt

Det står ovenfor at amfidromiske punkter har sammenheng med corioliseffekten. Dette er vanskelig å skjønne for punktene finnes også nær ekvator hvir denne effekten er svak.

Dessuten beveger vannet i havet seg relativt sakte, hvilket også skulle indikere svake effekter.

Men uansett er det rart at helt bestemte punkter er uten tidevann. 

......................*************************............................**************************....................

Utklipp av en tegning

En skisse av Finn Graff i Dagbladet 2.6.2018 hadde noe likhet med min egen skisse som jeg kaller "Grevinden og bonderøven".

Intet annet poeng enn at det var pussig å se, og hver gang jeg ser et Dansk kart så ser jeg de to.

Det en kan lure på er om det i dansk litteratur finnes en skisse av denne typen som vi ubevisst kopierer.

Teksten til bildet, eller i forbindelse med, var om #metoo, skrevet av Marie Simonsen. Ingen kommentar, les selv. (s.3)

Fiktiv kraft . 15. 5. 2018.

Dette er en kulependel sett fra toget (blå) og sett fra en bro over toget (rød). Hva sier den?

Jeg har utvikling på fiktivkraften.    Se under denne. Nærmer jeg meg forståelse?

Jeg har utvikling på  tidevannsaken. Se under denne. Det blir "Back to basics".

Vi har en gruppe på 3 rådyr innom av og til.

Kommentardel.

Årets avling.

Her kommer aktuelle kommentarer hvis det er noen.

Men ellers er meningen med denne siden å ha min tidevannsforklaring på nettet. Den jeg mener er riktig.

Det finnes mange andre forklaringer på nettet, så det er tydelig at vi ulærde strides.

 • 1 Tidevann

  Tidevannet kommer av variabel tiltrekning fra månen, variabel tiltrekning fra solen og variabel fiktiv sentrifugalkraft fra jordsenterets svingning rundt felles tyngdepunkt for jord/måne

 • 2 Vannforsyning

  Det finnes uendelige mengder med vann på jorden. Hvorfor ikke bruke det, eller rense noe av det?

 • 3 Astronomi

  Her kommer det noe om relativitetsteori, hvis jeg skulle skjønne noe av det.
  Og astronomi.

 • 4 Fiktiv kraft

  Jeg har laget en ny redegjørelse om fiktiv kraft. Tror jeg er nærmere.

 • 5 Integrator

  Et gammelt instrument til avlesing/beregning av flater på tegninger

 • 6 Innlegg

  Mine innlegg til aviser av mulig bredere interesse

 • 7 Fotoalbum

  Bilder jeg gjerne vil vise, eller bare se selv.
  Her er 7de og 6te. klasse Hvitsten skole 1960

 • 8 Meninger og tekster av engere interesse.

  En får aldri innlegg inn i aviser. Men jeg selv tar med glede imot innlegg fra meg selv. Selvfølgelig etter nøye vurdering. Støtende eller usammenhengende tekster blir refusert. Men støttende er ok.

 • Egil Arntzen

  Vi hadde noen bilferier med mye kjøring og stopper her og der for spisepauser.

 • The tides.

  The English version of my leaflet.

  The picture abowe? The path of a point (P) with no earth rotation, and with one rotation.

 • Tekniske tips

  Ideer og tekniske tips og litt tull kanskje.

 • Lys på kjøretøy

  Jeg ville sjekke reglene for lys på kjøretøy. Så fant jeg dette!
  Men spørsmålet er om el-biler er fritatt fra å bruke lys om dagen?

 • Klimaskeptikere.

  Her kommer jeg til å etterlyse sannheten om temperaturstigningen.