Toyota Hybrid.

Knappen for ren batteridrift, "EV mode"

Jeg har en Toyota C-HR Hybrid som ikke er plug inn. Det betyr at den har lite driftsbattere, men under kjøring lader bremsing  og delvis motoren, slik at den bruker den oppsamlede strøm på en slik måte at at energi spares. Jeg tror det virker. 

Men det er en pussighet med systemet. Bilen har en knapp som skal kunne brukes til å stoppe bensinmotoren, slik at en bare kjører (lydløst) på batteriet. Og også dette virker, men bare en sjelden gang. Som oftest sier den (på displayet)  at batteriet har for lav ladning. Siden det kunne være interessant å ha en slik funksjon som en kunne stole på - kjøre lydløst gjennom borettslaget -så ringte jeg Toyota og spurte om en kunne forberede denne funksjonen ved lading e.l.. Men nei det gikk ikke, hvis en skulle sikre seg dette, måtte en lade ved å kjøre mye nedover først, for å lade. Altså, en må komme fra et høyt punkt og trille nedover for best mulig ladning. Noen annen mulighet fantes ikke fordi det ikke ville være energimessig smart, eller lønnsomhet.

Man har altså en funksjonsknapp som kanskje virker en av fire ganger.  For meg hadde det vært helt greit å ikke ha denne funksjonen, men den nevnes i bruksanvisningen, og nevnes også i salgssammenheng. Og det er en knapp/bryter for dette (se bilde, "EV mode").

Hallo Toyota, hva er dette? Er det en misforståelse, noe vi ikke vet om mulighetene?. Eller tuller dere med oss C-HR-kjøpere?

Det jeg forventer er at en skal kunne stoppe bruk av strøm, og samtidig la bensinmotoren både drive bilen og også lade når den har overskudd til det. Da vil den kunne få nok batteriladning til korte elektrodriftturer. Jeg tror fremdeles det er mulig.

Rais-600 innbyggingsovn.

Dette er en ovn som jeg har. Som utdrag av bruksanvisningen viser er den komplisert å styre. Vanskelig å tenne opp i, og krever regulering underveis og soter på glasset hvis en ikke regulerer omsorgsfullt når veden er nesten oppbrent.  Hvis vi er så dumme å legge inn ved underveis, så sender den et puff av røyk ut i rommet: Da må vi ta en gjennomtrekk for å lufte ut.                  Jeg tror andre ovnstyper har samme problemer i varierende grad, og dette er derfor ikke kritikk av nevnte ovn, men det er den jeg har min erfaring fra.

Det jeg tenkte på var å etterlyse en automatisk regulator som kunne lese av alle verdiene og deretter regulere ventilene etter den varme som en ønsket, og på en måte som best ivaretok de miljømessige hensyn og effektiv og økonomisk forbrenning.

En dag blir det kanskje miljømessig riktig å fyre med ved, og da bør en gjøre det riktig. Uansett er det hyggelig å kunne legge noen pinner i peisen hvis en fryser. Jeg vet ikke hvordan men skal lage en slik regulator, men jeg håper fabrikkene vet og kan. Og de bør.

Utdrag av bruksanvisning til innbyggingsovnen RAIS-600

 • 1 Tidevann

  Tidevannet kommer av variabel tiltrekning fra månen, variabel tiltrekning fra solen og variabel fiktiv sentrifugalkraft fra jordsenterets svingning rundt felles tyngdepunkt for jord/måne

 • 2 Vannforsyning

  Det finnes uendelige mengder med vann på jorden. Hvorfor ikke bruke det, eller rense noe av det?

 • 3 Astronomi

  Her kommer det noe om relativitetsteori, hvis jeg skulle skjønne noe av det.
  Og astronomi.

 • 4 Fiktiv kraft

  Jeg har laget en ny redegjørelse om fiktiv kraft. Tror jeg er nærmere.

 • 5 Integrator

  Et gammelt instrument til avlesing/beregning av flater på tegninger

 • 6 Innlegg

  Mine innlegg til aviser av mulig bredere interesse

 • 7 Fotoalbum

  Bilder jeg gjerne vil vise, eller bare se selv.
  Her er 7de og 6te. klasse Hvitsten skole 1960

 • 8 Meninger og tekster av engere interesse.

  En får aldri innlegg inn i aviser. Men jeg selv tar med glede imot innlegg fra meg selv. Selvfølgelig etter nøye vurdering. Støtende eller usammenhengende tekster blir refusert. Men støttende er ok.

 • Egil Arntzen

  Vi hadde noen bilferier med mye kjøring og stopper her og der for spisepauser.

 • The tides.

  The English version of my leaflet.

  The picture abowe? The path of a point (P) with no earth rotation, and with one rotation.

 • Tekniske tips

  Ideer og tekniske tips og litt tull kanskje.

 • Lys på kjøretøy

  Jeg ville sjekke reglene for lys på kjøretøy. Så fant jeg dette!
  Men spørsmålet er om el-biler er fritatt fra å bruke lys om dagen?

 • Oslo Boligbygg

  Litt om husleieøkninger for leieboere med kommunal bolig.

 • 2

 • 3

25. Nov, 2018