Rettsaken mot Eirik Jensen (29. januar 2019)

Så gikk det så galt som det kunne gå.

Spørsmålet juryen skulle svare på var en felle, for spørsmålene 1 og 3 måtte ha samme svar. Altså om han hadde innført narkotika og om han hadde drevet med korrupsjon. Dette ifølge juristene som vurderte dette etterpå.

Så gikk juryen i fellen og svarte ulikt på narkotika og korrupsjonsspørsmålet. Dette ser jeg på som en seier for tiltalte.

Dommeren måtte da kanskje annulere dommen fordi den ikke hang sammen. Hvis han ikke var med å smugle narkotika så må jo oppussing av bad og Rolex-klokken  bare være vennlige gaver fra Cappelen. Nåvel, litt for enkelt sagt, men noe sånt. Og da kunne ikke korrupsjon være tilstede.

Dommerne annulerte jurydommen, og begrunnet dette med at Jensen åpenbart var skyldig i alt. Hva hadde hun nå med det? Betyr en jury ingenting? Jeg mener hun (eller de) skulle ha sagt seg uenige i dommen og annulert den, hvis de syntes de måtte det.

Som et krydder på hele skandalen har noen av jurymedlemmene lekket opplysninger fra forhandlingene som skulle være hemmelige. Stemme tallene skal bare være større enn eller mindre enn. At det var på vippen skal ikke vi vite.

Om han er skyldig eller ei vet jeg ikke, kan ikke vite, men det begynner å gå vel langt med å plage mannen som kanskje ikke er verdens ryddigste politimann, men som jeg heller ikke unner den straffen som er påstått. Det virker urimelig på meg.

Jeg gleder meg ikke til neste runde i retten.

Etterskrift 2. feb.2019 Begrunnelse av jurydommen.

Selv om det nå er for sent å gjøre noe med den tidligere juryordningen, så hadde jeg lyst til å kommentere dette med begrunnelse av dommen som noen etterlyser. 

Dommen var iflg. daværende system endelig hva skyldsspørsmålet angår. En diskusjon av denne ville ikke ha noen hensikt fordi denne dommen ikke kunne appeleres til noen. Straffeutmålingen ja, men ikke skylden. Man trenger avgjørelser som er endelige slik at man blir ferdig med en sak. Begrunnelser ville bare føre til videre hensiktsløs debatt.

Såvidt jeg forstår kan saker taes opp hvis entydige og tydelig bevis fremkommer. Den tidligere dommen er basert på de aktuelle bevisene, og blir kanskje ugyldig hvis grunnlaget forandrer seg. Derfor kan en endelig avgjort sak forandre seg, og blir derfor aldri helt død. Håpet lever for en uskyldig dømt.

Når det gjelder livet på bakrommet, eller juryrommet, så har jeg erfart endel uheldige episoder som har med saksbehandlingen og juryformenns instilling å gjøre. Derfor er jeg glad for at jurysystemet er over. Det var mye tryggere og ordentlig i tingrettens meddomsrettsystem.

 • 1 Tidevann

  Tidevannet kommer av variabel tiltrekning fra månen, variabel tiltrekning fra solen og variabel fiktiv sentrifugalkraft fra jordsenterets svingning rundt felles tyngdepunkt for jord/måne

 • 2 Vannforsyning

  Det finnes uendelige mengder med vann på jorden. Hvorfor ikke bruke det, eller rense noe av det?

 • 3 Astronomi

  Her kommer det noe om relativitetsteori, hvis jeg skulle skjønne noe av det.
  Og astronomi.

 • 4 Fiktiv kraft

  Jeg har laget en ny redegjørelse om fiktiv kraft. Tror jeg er nærmere.

 • 5 Integrator

  Et gammelt instrument til avlesing/beregning av flater på tegninger

 • 6 Innlegg

  Mine innlegg til aviser av mulig bredere interesse

 • 7 Fotoalbum

  Bilder jeg gjerne vil vise, eller bare se selv.
  Her er 7de og 6te. klasse Hvitsten skole 1960

 • 8 Meninger og tekster av engere interesse.

  En får aldri innlegg inn i aviser. Men jeg selv tar med glede imot innlegg fra meg selv. Selvfølgelig etter nøye vurdering. Støtende eller usammenhengende tekster blir refusert. Men støttende er ok.

 • Egil Arntzen

  Vi hadde noen bilferier med mye kjøring og stopper her og der for spisepauser.

 • The tides.

  The English version of my leaflet.

  The picture abowe? The path of a point (P) with no earth rotation, and with one rotation.

 • Tekniske tips

  Ideer og tekniske tips og litt tull kanskje.

 • Lys på kjøretøy

  Jeg ville sjekke reglene for lys på kjøretøy. Så fant jeg dette!
  Men spørsmålet er om el-biler er fritatt fra å bruke lys om dagen?

 • Oslo Boligbygg

  Litt om husleieøkninger for leieboere med kommunal bolig.

 • 2

 • 3

25. Nov, 2018