Adolf Hitler og hans medsoldater i første verdenskrig.

Jeg ser på en serie på NRK om første verdenskrig. Da tenker jeg på en utredning "NOU-1998-12"  hvor senskader etter andre verdenskrig ble vurdert. Man mente at seks måneders deltagelse i krigen på kontinentet sannsynligvis forårsaket det vi idag kaller posttraumatisk stressyndrom.

Da tenker jeg også på Korporal Adolf Hitler og endel av hans medsoldater som satt i toppstillinger i Nazi-styret, det er vel mulig at også endel av disse var sterkt skadet etter første verdenskrig. Det nevnes at Hitler var sinnsyk, men aldri med dette som årsak. Jeg vil ikke gå lenger i beskrivelsen av dette , det er jeg ikke kompetent til.

Min far var i den gruppen som beskrives under. Man kan "presumere" at han var skadet. Jeg traff ham ikke før etter krigen, men hans mor sa at han var tydelig forandret. På en måte ligger det trøst i å vite at ting hadde en forklaring. Han ville selvfølgelig aldri innrømme at noe var galt med ham. Han tok seg sammen, og klarte det ofte. Man tok seg sammen den gang.  Noen mener noen bør gjøre det idag også.

At tusener av familier har fått hjem skadde soldater var det ingen som snakket om. At Tyskland fikk hjem en statsleder som kanskje ikke var frisk, det har man snakket meget om. Hadde han panikk og var uten evne til å vite hva han gjorde? En "sakte panikk" som aldri slapp taket?

Lenken til NOU-utredningen under.

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-1998-12/id375416/?q=&ch=26

 

Utdrag fra ovennente link:

........."Arbeidsgruppen er av den oppfatning at for de bakkemannskapene som deltok på kontinentet fra avdelingen etablerte seg der i august 1944 og i minst seks måneder fremover, bør det kunne godtas presumsjon for årsakssammenheng ved psykiske senskader. "

Sjakk og remis. 15.11.2018

Fem spill i VM med fem remis, det nærmer seg parodi. Jeg mener spillets regler må forandres slik at en avgjørelse tvinger seg frem. Øke farten på klokken gradvis etter 3 timer? La de to høyeststående bønder bli dronning etter 35 trekk? En hvit og en sort. Og ny dronning hvert femte trekk. En hver til spillerne hvis de har flere bønder. Kaste terning om seieren etter førti trekk?

Jeg skjønner at konge og noen få bønder på hver side gjør det umulig å vinne, derfor må det nye regler til.  Hvem har hørt om remis i Ludo? Det er tull.

Spill skal vinnes og tapes. Basta. 

Oslo Boligbygg og husleier.

Jeg har litt om husleier for de som leier av Oslo Boligbygg. En dobling av husleie for mange. Det er kommunen som styrer Oslo Boligbygg, så innlegget er til politikerne. Nå vet politikerne etterhvert hva de har gjort, så jeg håper de går tilbake til gammel ordning. Trykk på Oslo Boligbygg nederst på siden.

 • 1 Tidevann

  Tidevannet kommer av variabel tiltrekning fra månen, variabel tiltrekning fra solen og variabel fiktiv sentrifugalkraft fra jordsenterets svingning rundt felles tyngdepunkt for jord/måne

 • 2 Vannforsyning

  Det finnes uendelige mengder med vann på jorden. Hvorfor ikke bruke det, eller rense noe av det?

 • 3 Astronomi

  Her kommer det noe om relativitetsteori, hvis jeg skulle skjønne noe av det.
  Og astronomi.

 • 4 Fiktiv kraft

  Jeg har laget en ny redegjørelse om fiktiv kraft. Tror jeg er nærmere.

 • 5 Integrator

  Et gammelt instrument til avlesing/beregning av flater på tegninger

 • 6 Innlegg

  Mine innlegg til aviser av mulig bredere interesse

 • 7 Fotoalbum

  Bilder jeg gjerne vil vise, eller bare se selv.
  Her er 7de og 6te. klasse Hvitsten skole 1960

 • 8 Meninger og tekster av engere interesse.

  En får aldri innlegg inn i aviser. Men jeg selv tar med glede imot innlegg fra meg selv. Selvfølgelig etter nøye vurdering. Støtende eller usammenhengende tekster blir refusert. Men støttende er ok.

 • Egil Arntzen

  Vi hadde noen bilferier med mye kjøring og stopper her og der for spisepauser.

 • The tides.

  The English version of my leaflet.

  The picture abowe? The path of a point (P) with no earth rotation, and with one rotation.

 • Tekniske tips

  Ideer og tekniske tips og litt tull kanskje.

 • Lys på kjøretøy

  Jeg ville sjekke reglene for lys på kjøretøy. Så fant jeg dette!
  Men spørsmålet er om el-biler er fritatt fra å bruke lys om dagen?

 • Oslo Boligbygg

  Litt om husleieøkninger for leieboere med kommunal bolig.

 • 2

 • 3