Tidevann 4.juli.2019.

Etter en liten runde med meg selv og mitt arbeid om tidevann, er jeg kommet til at jeg stadig mener at sentrifugalkraften er en viktig faktor. Dette hvis en skulle beregne tidevannet.

Grunnen er at vannet står praktisk talt stille i forhold til den svære jordbevegelsen. Man kan lett regne ut at vannet neppe beveger seg mere enn 200 meter i en tidevannssyklus (bevegelse en vei). Hvis en skulle tegne denne bevegelsen på en 10 cm skisse av jorden, må en markere en tusendel av en millimeter.

Man ser en lignende bevegelse hvis en legger tregt-flytende honning på en roterende karusell. Den beveger seg rett vekk fra rotasjonsaksen.

Det er noen ideer om fiktiv kraft hos fagfolkene som sperrer for kommunikasjon og forståelse om dette. Uansett føler jeg at definisjonene om fiktiv kraft er for sparsomme og uklare i litteraturen.

Dermed er jeg ferdig med tidevannet som teori.

 • 1 Tidevann

  Tidevannet kommer av variabel tiltrekning fra månen, variabel tiltrekning fra solen og variabel fiktiv sentrifugalkraft fra jordsenterets svingning rundt felles tyngdepunkt for jord/måne

 • 2 Vannforsyning

  Det finnes uendelige mengder med vann på jorden. Hvorfor ikke bruke det, eller rense noe av det?

 • 3 Astronomi

  Her kommer det noe om relativitetsteori, hvis jeg skulle skjønne noe av det.
  Og astronomi.

 • 4 Fiktiv kraft

  Jeg har laget en ny redegjørelse om fiktiv kraft. Tror jeg er nærmere.

 • 5 Integrator

  Et gammelt instrument til avlesing/beregning av flater på tegninger

 • 6 Innlegg

  Mine innlegg til aviser av mulig bredere interesse

 • 7 Fotoalbum

  Bilder jeg gjerne vil vise, eller bare se selv.
  Her er 7de og 6te. klasse Hvitsten skole 1960

 • 8 Meninger og tekster av engere interesse.

  En får aldri innlegg inn i aviser. Men jeg selv tar med glede imot innlegg fra meg selv. Selvfølgelig etter nøye vurdering. Støtende eller usammenhengende tekster blir refusert. Men støttende er ok.

 • Egil Arntzen

  Vi hadde noen bilferier med mye kjøring og stopper her og der for spisepauser.

 • The tides.

  The English version of my leaflet.

  The picture abowe? The path of a point (P) with no earth rotation, and with one rotation.

 • Tekniske tips

  Ideer og tekniske tips og litt tull kanskje.

 • Lys på kjøretøy

  Jeg ville sjekke reglene for lys på kjøretøy. Så fant jeg dette!
  Men spørsmålet er om el-biler er fritatt fra å bruke lys om dagen?

 • Oslo Boligbygg

  Litt om husleieøkninger for leieboere med kommunal bolig.

 • 2

 • 3

25. Nov, 2018